0224-105 15 info@poppos.se

Dränering

Vi utför dräneringar för både privatpersoner och företag. Vi är certifierade av Skandi­naviens ledande märke av grundisolering och fukt­skydds­produkter.

vi tänker på tomten

Våra maskiner är omsorgsfullt utvalda för att skada tomten så lite som möjligt när vi utför dräneringar av villor.

Dränering passar bra att utföra både sommar som vinter. Vi använder isodrän för både omdränering på befintliga byggnationer och vid nybyggnation. 

Fukt i källare

Fuktskador är inte alltid synligt men genom att hitta mäta efter fukt och dränera i tid kan huset börja må bra igen.

Många källarväggar saknar bra tätskikt. Det gör att insidan drabbas av fukt och kan få rejäla fuktskador, mögelangrepp och ohälsosam lukt. Med en väl utförd dränering hindras vattnet att nå källarväggen och ditt hus blir välmående och torrt.

Genom att använda ISODRÄN®- skivan på källarväggar kan du använda befintliga uppgrävda massor när du återfyller. Eftersom du slipper köpa extra dränerande material som makadam eller singel och slipper kostnaden för att transportera bort motsvarande massor som blir över får du pengar över till annat.

fuktsäker grund

Innan vi gjuter plattan för din byggnad ser vi till att marken blir ordentligt dränerad.

Den vanligaste grundläggningsmetoden vid byggnation är idag platta på mark. Med Isodrän som dränering får du dessutom en utmärkt isolering som gör att dina uppvärmningskostnader minskar. 

isodrän

Fuktsäker dränering

Isodrän-skivan är ett energisnålt fuktskydd som är dränerande, uttorkande, isolerande och kapillärbrytande, och används för:

  • husgrunder och husväggar
  • takkonstruktioner och terrasser
  • idrottsytor som konstgräs på fotbollsplaner, golfbanor etc.

Med Isodrän sparar vi tid och arbete eftersom det ger mindre schaktning och färre transporter. 

Poppos AB
Fridhemsgatan 19, Sala

Org. nr: 556763-9116

0224-105 15
info@poppos.se

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och utför alla uppdrag med yrkesstolthet och ett stort engagemang. Vår målsättning är att vara kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna.

Vi erbjuder mark- och anläggningsarbeten, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden, VVS-uppdrag och byggnationer i alla storlekskategorier. Vi installerar enskilt avlopp och utför dräneringar.