0224-105 15 info@poppos.se

Garage

Vi bygger och monterar garage och carports från grunden.

bekvämare liv med ett bra garage

Vi producerar garaget i moduler i vår snickarverkstad och monterar ihop dem på plats. Det går snabbt och blir ordentligt gjort.

Grundarbeten

Vi gör det bra från grunden

Vi gör grundläggningsarbeten till din villa, till ditt garage eller attefallshuset.

De flesta gjutningarna gör vi i egen regi och vi hjälper samtidigt till med tillhörande ledningsarbeten som t.ex. el-, fiber-, vatten- och avloppsarbeten.

Poppos AB
Fridhemsgatan 19, Sala

Org. nr: 556763-9116

0224-105 15
info@poppos.se

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och utför alla uppdrag med yrkesstolthet och ett stort engagemang. Vår målsättning är att vara kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna.

Vi erbjuder mark- och anläggningsarbeten, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden, VVS-uppdrag och byggnationer i alla storlekskategorier. Vi installerar enskilt avlopp och utför dräneringar.