0224-105 15 info@poppos.se

mark­arbeten 

Vi har kapacitet för omfattande mark- och anläggningsuppdrag, och har även maskiner för mindre projekt.

ER bästa entreprenör inom markarbeten

Vi är en stabil och trygg entreprenör med målet att lösa våra uppdrag på ett tillfredsställande och kostnadseffektivt sätt. 

Vi utför alla moment inom mark- och anläggningsarbeten som grävning, schaktning, rörläggning, VA, tomtplanering, stensättning, dränering m.m.

Vi åtar oss uppdrag i alla storlekskategorier inom nyproduktioner, service och underhåll.

schaktning, grävning och VA

Vi är din kompletta entreprenör av schakt- och grävningsarbeten i Mälardalen.

Vi utför alla typer av markarbeten som schaktning och grävningar i tomter, garageuppfarter, infarter, grävningar för fjärrvärme, kablar, kulvertar och rör, grovschakter för exploateringsprojekt, fastigheter, infrastruktur, vägbyggnader (både permanenta och tillfälliga vägar), ledningar och grunder.

Vi åtar oss även grävarbeten i samband med anläggning av vatten och avlopp för enskilda anläggningar, bostadsrättsföreningar (BRF), företag och kommuner.

grundläggning

Vi garanterar kvalitet genom hela projektet och ser till att det blir optimalt utfört.

Vi utför grundläggningsarbeten; allt från garage, attefallshus och villagrunder till större grunder för flerbostadshus, skola, parkeringsdäck, kontorslokaler, servicebyggnad, industri- och hallbyggnader.

Vi gör alla typer av grundläggningar som t.ex. källargrund, krypgrund och platta på mark. Vi utför de flesta gjutningar i egen regi och hjälper till med tillhörande ledningsarbeten som t.ex. el-, fiber-, vatten- och avloppsarbeten.

Uppdragets form

Med en god löpande uppföljning säkerställer vi uppdragets kvalitet både gällande ekonomi och utförande.

Vi kan hjälpa till med alla moment inom markarbeten från grundläggande idé, kalkyl, utredning, projektering, bygghandling, genomförande, till överlämning av färdig anläggning.

MASKINPARK

vi älskar vårt jobb – och våra maskiner

Varje maskin har sin unika funktion och är speciellt utvald för att vi ska kunna hantera olika typer av uppdrag.

Tack vare vår fordonsansvarig har vi alltid full kontroll över våra maskiner som servas och besiktigas med jämna mellanrum. Det är av stor vikt att det inte uppstår förseningar och komplikationer när vi utför våra uppdrag.

Poppos AB
Fridhemsgatan 19, Sala

Org. nr: 556763-9116

0224-105 15
info@poppos.se

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och utför alla uppdrag med yrkesstolthet och ett stort engagemang. Vår målsättning är att vara kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna.

Vi erbjuder mark- och anläggningsarbeten, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden, VVS-uppdrag och byggnationer i alla storlekskategorier. Vi installerar enskilt avlopp och utför dräneringar.