0224-105 15 info@poppos.se

Miljösmart regnvattentank

Förändring av väder och klimat skapar nya förutsättningar för vattentillgången i Sverige. Ecobox regnvattentank är en komplett lösning för uppsamling av regnvatten, som enkelt kan användas för bevattning och återvinning till fastigheten.

Ta hand om ditt regnvatten

Flera kommuner i Sverige tvingas redan idag till bevattningsförbud hela sommaren. 

Det grundvatten vi alltid har tagit för givet finns inte längre tillgängligt på samma pålitliga sätt som tidigare. I stället för att låta värdefullt regnvatten gå till spillo kan vi dra nytta av det. Fånga upp regnvattnet och leda bort överskottet vid häftiga skyfall. Det minskar belastningen på grundvattenuttaget och sparar det till dricksvatten.

Regnvatten
Uppsamlingstank för regnvatten

Miljösmart

Ecobox regnvattentankar har som minsta volym 3 000 liter. Det ger ett rejält magasin med regnvatten att återvinna.

Med regnvattenuppsamling och återvinning av regnvattnet bidrar du till en sund resurshållning av regnvattnet. Du kan åtnjuta regnvattnet för dina blomrabatter, grönsaksodlingar och gräsmatta. Även poolfyllning och återvinning till WC gör du såklart med regnvatten i stället för att utnyttja det värdefulla dricksvattnet för dessa ändamål.

Ecobox Regnvattentank

Ecobox ger dig allt du behöver för en modern vattenhantering i såväl villa som fritidsboende.

Spara ditt dricksvatten genom att samla allt regnvatten från taket i en tank som du sedan använder för att vattna gräsmattan och trädgårdslandet samt återanvänder till din WC.

Vid mycket stora vattenmängder bräddar överskottsvattnet ut från tanken till en kontrollerad utsläppspunkt. Två tankar kan sammankopplas och på så sätt ge en uppsamlingsvolym på 6 000 liter.

Regnvattentanken finns i två versioner, Bevattning respektive Återvinning. Båda versionerna erbjuder en enkel anslutning för en vanlig vattenslang via två Gardenaanslutningar som lätt nås via en separat liten bevattningslucka. Återvinningsversionen är förberedd för återvinning in till fastigheten via en separat anslutning.

Kretsloppet av regnvatten, rening och återanvändning till vattning och WC.

Om du vill separera avloppet leds WC-avloppet till en sluten tank och det övriga hushållsvattnet (Bad-, Disk- och Tvätt) leds till Ecobox BDT för en hög rening av detta vatten.

Kretsloppet av regnvatten, rening och återanvändning till vattning och WC.

Om du vill leda allt avlopp till en avloppsanläggning leds WC-avlopp och BDT-avlopp till Ecobox Small som ger en kretsloppsanpassad lösning med hög rening av allt vatten från hushållet.

ECOBOX

Kompletta lösningar för hantering av regnvatten och enskilt avlopp 

Passa på att installera din regnvattentank samtidigt som du åtgärdar ditt enskilda avlopp. Med Ecobox avloppslösningar kan du glömma trekammarbrunnar, markbäddar och infiltrationer. Avloppsrening ska vara enkelt att installera och underhålla.

Vi installerar enskilt avlopp och regnvattentankar och är återförsäljare av Ecobox. Du kan även teckna serviceavtal för din befintliga Ecobox.

Läs mer om de svensktillverkade reningsverken på tillverkaren Ecotechs hemsida.

Poppos AB
Fridhemsgatan 19, Sala

Org. nr: 556763-9116

0224-105 15
info@poppos.se

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och utför alla uppdrag med yrkesstolthet och ett stort engagemang. Vår målsättning är att vara kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna.

Vi erbjuder mark- och anläggningsarbeten, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden, VVS-uppdrag och byggnationer i alla storlekskategorier. Vi installerar enskilt avlopp och utför dräneringar.