0224-105 15 info@poppos.se

Mark­­­anlägg­­ning

Vi har kapacitet för alla typer av mark- och anläggningsuppdrag som grundläggning, schaktning, asfaltering, VA-nät och projektering.

Byggnads­arbeten

Vi utför alla typer av byggnadsarbeten samt nyproduktion av hus, garage och tillbyggnader. Med oss får du en kontakt genom hela byggprocessen, ända fram till överlämning av din nyckel.

Stängsel som skyddar

Behöver du ett komplett områdesskydd, anpassat för det svenska klimatet? 

RENINGS­VERK OCH AVLOPP

Vi anlägger markbäddar, infiltrationer och reningsverk eller ansluter till kommunalt avlopp.

FUKTSÄKRA med dränering

Vi är certifierade av Skandi­naviens ledande märke av grundisolering och fukt­skydds­produkter.

Rör- och VVS-service

Vi är auktoriserade och utför installation, underhåll och service inom industri och VVS.

”Vi är alltid lyhörda inför kundens önskemål. Tack vare vår breda kompetens kan vi erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lösningar.”

Jonas Larsson, Arbetsledare

Fridhemsgatan 19, Sala

0224-105 15

info@poppos.se

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och utför alla uppdrag med yrkesstolthet och ett stort engagemang. Vår målsättning är att vara kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna.

Vi erbjuder mark- och anläggningsarbeten, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden, VVS-uppdrag och byggnationer i alla storlekskategorier. Vi installerar enskilt avlopp och utför dräneringar.