0224-105 15 info@poppos.se

Underhållsarbeten

Vi sköter olika typer av vägunderhållning som snöröjning, halkbekämpning och renhållning som sopning och sandupptagning.

snöröjning

Vi håller vägar, cykel- och gångbanor och parkeringarna is- och snöfria.

Vi både snöröjer och halkbekämpar åt kommuner, bostadsrättsföreningar och företag. Oftast sköter vi även renhållning som sopning av vägar, gång- och cykelbanor, torg innergårdar och större parkeringar.

Poppos AB
Fridhemsgatan 19, Sala

Org. nr: 556763-9116

0224-105 15
info@poppos.se

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och utför alla uppdrag med yrkesstolthet och ett stort engagemang. Vår målsättning är att vara kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna.

Vi erbjuder mark- och anläggningsarbeten, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden, VVS-uppdrag och byggnationer i alla storlekskategorier. Vi installerar enskilt avlopp och utför dräneringar.