0224-105 15 info@poppos.se

VVS & VA

Vi utför installation, underhåll och service på VA och VVS. Under egen regi hjälper vi dig med VA, spillvatten, el, telefonledningar, rör och fjärrvärme etc. 

VVS & VA

Våra römokare är pålitliga, erfarna och certifierade av Säker Vatten.

Vi utför de flesta VVS-installationerna i egen regi och erbjuder våra tjänster inom nyproduktion, service/underhåll och industri.

I grundläggning gör vi avsättningar för vatten och avlopp, samt förlägger golvvärme. Vi tar även vid invändigt med VVS-installationer.

 

Vi installerar:
 • Värmesystem
  • Bergvärmepump
  • Frånluftsvärmepump
  • Jordvärme
  • Fjärrvärme
  • Vedpanna
  • Pelletsbrännare
  • Solpaneler
 • Golvvärme/radiatorer
 • Vatten/Avlopp

Poppos AB
Fridhemsgatan 19, Sala

Org. nr: 556763-9116

0224-105 15
info@poppos.se

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och utför alla uppdrag med yrkesstolthet och ett stort engagemang. Vår målsättning är att vara kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna.

Vi erbjuder mark- och anläggningsarbeten, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden, VVS-uppdrag och byggnationer i alla storlekskategorier. Vi installerar enskilt avlopp och utför dräneringar.