0224-105 15 info@poppos.se

Kvalitet & Miljö

Vi är engagerade och brinner för det vi gör. Det ska vara kvalitet rakt igenom. För oss är det viktigt att kunderna är nöjda.

Resning av takstolar i samband med husresning.

Stabilt och tryggt

Vårt mål är att bli er bästa totalentreprenör inom mark och bygg.

Vi är en stabil och trygg entreprenör för kunden med målet att ha de flesta av våra tjänster in-house, men vi samarbetar även med noga utvalda underentreprenörer. Vi ser alltid till kundens bästa och har kapacitet för både större och mindre mark- och anläggningsuppdrag.

certi­fieringar och behörigheter

Många uppdrag kräver att vi uppfyller vissa krav. För oss är det självklart att vara professionella rakt igenom.

Vi är ett auktoriserat VVS-företag som utbildar både våra montörer och arbetsledare inom de rådande branschreglerna. Vi har även certifikatet ISOCERT 2, av ISODRÄN. Våra medarbetare har dokumenterad yrkeserfarenhet och kan stolta visa upp sin branschlegitimation.

”Vi är lyhörda, effektiva och har ett ekonomiskt tänk. Vi håller alltid en dialog med kunden.”

Jörgen Öhman, Maskinförare

kompetens och utveckling

Vi lägger stort fokus på att vidareutbilda oss och utveckla våra tjänster.

Genom att hålla koll på nya tekniker, lära oss av varandra och vidareutbilda oss kontinuerligt är vi uppdaterade i det som händer inom branschen. Noggrannhet och kvalitet går hand i hand med ett effektivt arbetssätt. Det blir mer prisvärt för kunden.

Våra värderingar

Vi tänker på framtida generationer och tar vårt ansvar för att hitta hållbara lösningar.

Våra medarbetare är viktiga och jämställdhet är självklart hos oss. Vi ser till den enskildes utveckling och ser över arbetsförhållandena kontinuerligt. 

VERKSAMHETSPOLICY

POPPOS AB skall, som organisation, kännetecknas av kompetens, flexibilitet och pålitlighet. Med kunden i centrum samt genom lyhördhet jobbar vi för att, uppfylla ställda krav, erbjuda bästa möjliga service samt verka för ökad kundtillfredsställelse.

POPPOS verkar för kretsloppstänkande. Genom ständig fokusering gentemot framtida generationer vill vi ta vårt ansvar för hållbar utveckling. Ständig förbättring i förebyggande hälso-, miljö- och kvalitetsarbete skall ses som naturlig del i all verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som våra kunder och andra intressenter ställer på verksamheten.

Hos POPPOS är varje medarbetare viktig. En öppen attityd som främjar trivsel, goda arbetsförhållanden och den enskildes utveckling är viktigt för oss då det skapar förhållanden som motverkar ohälsa och risk för olycksfall.

Sala 2014-03-15

Carl Johan Bouvin
Verkställande direktör

MILJÖPOLICY

POPPOS ska sträva efter att aktivt förebygga miljö och hälsomässiga risker som orsakas av vår verksamhet.

Vi respekterar och följer miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav och andra bestämmelser som begränsar våra aktiviteter. POPPOS tillämpar ständiga förbättringar för alla områden när det gäller miljö.

Sala 2014-03-15

Carl Johan Bouvin
Verkställande direktör

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

POPPOS ab ska främja kvinnors och mäns lika rätt ifråga om arbete, samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Därför skall POPPOS aktivt arbeta för att:

  • Arbetsförhållanden och arbetsmiljö, arbetsorganisation mm lämpar sig för både kvinnor och män.
  • Underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap.
  • Vid rekrytering jämställa sökanden oavsett: kön, etnisk härkomst eller religion.
  • Utbildning/kompetensutveckling skall erbjudas utifrån den anställdes och företagets behov – oavsett kön, etnisk härkomst eller religion.
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete skall ej finnas.

Sala 2014-03-15

Carl Johan Bouvin
Verkställande direktör

Poppos AB
Fridhemsgatan 19, Sala

Org. nr: 556763-9116

0224-105 15
info@poppos.se

Vi erbjuder mark- och byggtjänster till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi har en stor maskinpark och engagerade medarbetare som hjälper till med stora som små projekt. Poppos AB har både mark, bygg och vvs under samma tak. Till varje projekt finns en dedikerad arbetsledare som kvalitetssäkrar arbetet och håller en kontinuerlig kontakt med dig.

Med ett genuint intresse och stor hängivenhet hjälper vi dig som kund genom projektet på ett effektivt sätt utan att tumma på kvalitet eller arbetsmiljö.