0224-105 15 info@poppos.se

Grundläggning

 

Vi har kapacitet för omfattande mark- och anläggningsuppdrag, och även maskiner för mindre projekt.

ER bästa entreprenör inom markarbeten

Vi är en stabil och trygg entreprenör med målet att lösa våra uppdrag på ett tillfredsställande och kostnadseffektivt sätt. 

Vi utför alla moment inom mark- och anläggningsarbeten som; grävning, schaktning, rörläggning, VA, tomtplanering, stensättning och dränering. 

Vi kan utföra alla möjliga storlekskategorier på projekten, från nyproduktioner till reparation och underhåll. 

Poppos AB
Fridhemsgatan 19, Sala

Org. nr: 556763-9116

0224-105 15
info@poppos.se

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och utför alla uppdrag med yrkesstolthet och ett stort engagemang. Vår målsättning är att vara kostnadseffektiva och kvalitetsmedvetna.

Vi erbjuder mark- och anläggningsarbeten, grundläggningar av byggnader och exploateringsområden, VVS-uppdrag och byggnationer i alla storlekskategorier. Vi installerar enskilt avlopp och utför dräneringar.